Konferencja o programach Interreg w woj. śląskim

 

Zapraszamy do udziału w Konferencji nt. programów Interreg 2021-2027 w województwie śląskim, organizowanej 30 września w Sali Sejmowej w Katowicach. Wydarzenie, które odbywa się corocznie dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego, stanowi okazję do poszerzenia wiedzy na temat programów dla partnerów z województwa śląskiego. Będzie też można porozmawiać o doświadczeniach beneficjentów realizujących projekty z wykorzystaniem środków unijnych.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne.

Aby zarejestrować swój udział, należy wypełnić elektroniczny formularz do 28 września. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane drogą mailową.