Konferencja podsumowująca projekt „Muzea Otwarte”

Czerwiec był pracowity dla partnerów projektu „Muzea Otwarte”. 18.06.2021 w Szymbarku odbyło się uroczyste oddanie parku oraz otwarcie wystawy strojów, z kolei 28.08.2021 – Konferencja podsumowująca projekt.

 

Uroczyste oddanie parku oraz otwarcie wystawy strojów

18 czerwca 2021 odbyło się uroczyste oddanie do użytku parku etnograficzno-edukacyjnego oraz otwarcie wystawy strojów w Skansenie Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku. Otwarcia dokonał Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski.

Park edukacyjny to miejsce, gdzie można zobaczyć zrekonstruowane obiekty m.in. wiatę z piecami chlebowymi, replikę wodnego koła młyńskiego, czy replikę miechu kowalskiego. Wiele z nich można poznawać poprzez zmysły: dotyk, słuch i zapach. Całość została zaprojektowana w taki sposób, by wyjść naprzeciw potrzebom rozwojowym dzieci i osób z niepełnosprawnościami, którym zabawa w takim obiekcie pomaga poznawać świat.

 

Konferencja podsumowująca projekt

Przez ostatnie dwa lata ośmiu partnerów, w tym muzea słowackie oraz polskie muzea w Małopolsce i na Śląsku, wspólnie realizowało projekt pod nazwą "Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego”. Głównym celem Projektu było podniesienie poziomu atrakcyjności polsko-słowackiego pogranicza poprzez pełniejsze wykorzystanie przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa tego regionu Europy.

W ramach Projektu powstały ogrody edukacyjno-sensoryczne, wystawy, przeprowadzono prace remontowe, wykonano makiety, tyflografiki i zrealizowano wiele innych pomysłów mających na celu przybliżenie dóbr kultury, w szczególności uwzględniając potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Wartość projektu to ponad 3 mln. euro.

Konferencja podsumowująca działania w ramach Projektu, która miała miejsce w Muzeum Lotnictwa Polskiego w dniu 28 czerwca, stanowiła okazję do podsumowania wszystkich działań zrealizowanych w ramach projektu jak również stopnia osiągnięcia wskaźników, które zostały założone do zrealizowania. W spotkaniu, oprócz przedstawicieli instytucji partnerskich, udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, stowarzyszeń, fundacji i publicznych instytucji zainteresowanych Projektem.

mężczyzna mówi, w tle prezentacja, słuchająca publiczność   trzy osoby oglądają drewniany eksponat