Konkurs na znak graficzny oraz slogan promocyjny dla projektu Szlak wokół Tatr

Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II to jeden z trzech projektów flagowych realizowanych w ramach Programu Interreg Polska Słowacja 2014 - 2020. Projekt realizowany przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Tatry wraz dziewięcioma partnerami z Polski i Słowacji zakłada budowę ponad 60 kilometrów tras w ciągu zaledwie dwóch lat. Przypominany, iż w tekście dotyczącym podpisania umów na projkety flagowe prezentowanliśmy planowne rezultaty projektu Szlaku wokół Tatr w formie kolorowej infografiki. 

W ramach działań zwiazanych z informacją i promocją projektu Partner Wiodący wraz 9 partnerami ze strony Polski i Słowacji – Miastem Nowy Targ, Gminą Nowy Targ, Gminą Łapsze Niżne, Gminą Szaflary, Miastem Kieżmark, Miastem Liptowski Mikulasz, Miastem Spiska Bela, Miastem Stara Lubowla oraz Miastem Trstena – zapraszają do udziału w konkursach na:

1. Zaprojektowanie znaku graficznego (logotypu) „Szlaku wokół Tatr”, a następnie opracowanie systemu identyfikacji wizualnej i jednolitego oznakowania Szlaku.

2.  Slogan promocyjny Szlaku wokół Tatr, a następnie opracowanie strategii komunikacji i promocji.


Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej projektu Szlak wokół Tatr.

obrazek    obrazek