Konsultacje dla wnioskodawców

Przypominamy, że Regionalne Punkty Kontaktowe i Wspólny Sekretariat oferują możliwość skonsultowania koncepcji projektu i wniosku o dofinansowanie oraz udzielają wsparcia w poszukiwaniu partnerów.

 

Konsultacje prosimy rozpocząć od skontaktowania się z RPK. Dane kontaktowe RPK znajdują się na stronie: Znajdź Punkt informacyjny. Dodatkowo, istnieje możliwość wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez RPK, o czym na bieżąco informujemy na naszej stronie oraz na stronach EWT województw podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego oraz krajów preszowskiego i żylińskiego. 

Na dalszym etapie mogą Państwo skonsultować się z WS – chęć konsultacji prosimy zgłosić drogą elektroniczną na: kontakt@plsk.eu

Przed konsultacją rekomendujemy wypełnienie szablonu projektu oraz listę pytań do dyskusji – ułatwi nam to proces konsultacji.