Kultura pogranicza karpackiego (film)

Prezentujemy Wam film o międzynarodowym projekcie CRinMA, realizowanym z udziałem Województwa Małopolskiego we współpracy z partnerami z Województwa Podkarpackiego, Słowacji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Francji.

 

Film pokazuje jedynie fragmentaryczny obraz różnorodności kulturowej dziedzictwa Karpat na pograniczu polsko-słowackim regionów Małopolski, Podkarpacia i Spiszu. Projekt CRinMA współfinansowany jest ze środków Programu Interreg Europa.

Film jest dostępny w językach polskim i angielskim.

Zachęcamy również do lektury publikacji projektowej w języku polskim, angielskim lub słowackim w wersji adaptowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzrokową.