Lista mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach projektu parasolowego pn. „Łączy nas natura i kultura”

W dniu 10 stycznia 2020 roku w Urzędzie Gminy Nowy Targ w Nowym Targu odbyło się VIII posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

Komitet ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 z Projektu Parasolowego pt. „Łączy nas natura i kultura” w ramach 1 osi priorytetowej, wybrał do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 33 mikroprojekty.

Łączna wartość dofinansowania z EFRR dla wybranych mikroprojektów wynosi 2,3 mln Euro. Beneficjentami mikroprojektów są polskie i słowackie gminy, miasta, instytucje kultury, stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe. Realizacja mikroprojektów będzie zarządzana przez Związek Euroregion „Tatry” w Nowym Targu w partnerstwie z Preszowskim Krajem Samorządowym oraz Żylińskim Krajem Samorządowym.

Poniżej przedstawiamy pełną listę mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu parasolowego pn. "Łączy nas natura i kultura", Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 (trzeci nabór).

Komitet m.in. podjął decyzję o utworzeniu listy rezerwowej składającej z dwóch mikroprojektów indywidualnych złożonych do Samorządowego Kraju Żylińskiego (Listę rezerwową  mikroprojektów publikujemy poniżej).

Lista mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania

Lista rezerwowa