Lista zatwierdzonych koncepcji projektów flagowych

Podczas posiedzenia w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2016 r. w Żylinie na Słowacji Komitet Monitorujący zatwierdził pięć koncepcji projektów flagowych na łączną kwotę dofinansowania z EFFR 14.080.626,52 euro. Są to:
  • „Nauka bez granic”, którego partnerem wiodącym jest Województwo Małopolskie;
  • „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – II etap”, którego partnerem wiodącym jest EUWT Tatry;
  • „Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej - Etap I - Budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu, którego partnerem wiodącym jest Związek Międzygminny „Perły Doliny Popradu“;
  • „Svätomariánska púť“, którego partnerem wiodącym jest Prešovský samosprávny kraj;
  • „KultFilmTur“, którego partnerem wiodącym jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.