Podczas posiedzenia w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2016 r. w Żylinie na Słowacji Komitet Monitorujący zatwierdził sześć projektów parasolowych wraz z rekomendacjami.