Lista zatwierdzonych projektów w ramach 1 osi priorytetowej

Podczas posiedzenia w dniach 15-16 lutego 2017 roku w Nowym Sączu Komitet Monitorujący zatwierdził dziewiętnaście projektów w ramach 1 osi priorytetowej. Zapraszamy do zapoznania się z listą projektów.