Materiały szkoleniowe

 

W ostatnich dniach listopada w Rzeszowie i w Bielsku Białej odbyły się szkolenia Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014 – 2020 przeznaczone dla partnerów zatwierdzonych projektów. Spotkania pozwoliły zaproszonym uczestnikom zapoznać się szczegółowo z najważniejszymi aspektami realizacji projektów, zarówno podczas wspólnych zajęć jak i konsultacji indywidualnych.

Poniżej udostępniamy materiały prezentowane podczas szkolenia.