Materiały z konferencji nt. programów Interreg w województwie śląskim

10 października w Katowicach odbyła się doroczna Konferencja nt. programów Interreg 2021-2027 w województwie śląskim, która miała na celu poszerzenie wiedzy nt. programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej wśród potencjalnych wnioskodawców.

 

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Interreg Polska-Słowacja oraz Programu Interreg Czechy-Polska.

Zaprezentowane zostały również doświadczenia beneficjentów z realizacji projektów na przykładzie Urzędu Miasta Rybnik (projekt StratKIT+) i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (projekty LOTTi i LEEWAY).

W obecnie trwającej perspektywie finansowej 2021-2027 województwo śląskie uczestniczy w  dwóch programach transgranicznych: Interreg Czechy – Polska, Interreg Polska – Słowacja, dwóch transnarodowych: Interreg Europa Środowa  i Interreg Region Morza oraz w programie międzyregionalnym Interreg Europa.

Materiały z konferencji nt. programów Interreg w województwie śląskim dostępne są do pobrania na stronie: https://ewt.slaskie.pl/czytaj/materialyKonferencjaInterreg2023

fot. Ewelina Sosnowska

 

    Materiały z konferencji nt. programów Interreg w województwie śląskim Materiały z konferencji nt. programów Interreg w województwie śląskim Materiały z konferencji nt. programów Interreg w województwie śląskim Materiały z konferencji nt. programów Interreg w województwie śląskim Materiały z konferencji nt. programów Interreg w województwie śląskim Materiały z konferencji nt. programów Interreg w województwie śląskim Materiały z konferencji nt. programów Interreg w województwie śląskim Materiały z konferencji nt. programów Interreg w województwie śląskim Materiały z konferencji nt. programów Interreg w województwie śląskim Materiały z konferencji nt. programów Interreg w województwie śląskim