Medialne echa uroczystego podpisania umów

20 września 2019 r. w Katowicach odbyła się uroczystość podpisania trzech umów o dofinansowanie projektów z programu INTERREG Polska-Słowacja.Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Uniwersytet w Żylinie stawiają sobie za wspólny cel opracowanie nowych rozwiązań edukacyjnych dostosowujących kształcenie do aktualnych oczekiwań rynku pracy. Uczelnie wspólnie zrealizują dwa projekty:

„GAME JAM jako nowa metoda dydaktyczna. Poprawa jakości kształcenia w dziedzinie nowych technologii na pograniczu polsko-słowackim” to projekt, którego celem jest opracowanie opisu zaleceń metodyczno-dydaktycznych, dostosowując je do realiów nowych mediów.

Drugi z projektów, „Nowoczesna edukacja o zagrożeniach środowiskowych sposobem na tworzenie nowych, specjalistycznych miejsc pracy”, zakłada opracowanie nowych rozwiązań edukacyjnych jako odpowiedź na problemy środowiskowe obszaru wsparcia.

Projekt „Sportowe Pogranicze”, gdzie partnerem wiodącym jest Powiat bielski, za cel stawia stworzenie dla młodzieży kształtującej się w szkołach sportowych lepszych warunków rozwojowych i możliwości nabycia kompetencji zawodowych. We wspólnych treningach i szkoleniach będzie uczestniczyć w sumie prawie 900 uczniów polskich i słowackich szkół sportowych.

 

Wydarzenie odbiło się szerokim echem w mediach.

 

https://katowice.tvp.pl/44479925/wspolpraca-transgraniczna-15-mln-euro-na-trzy-projekty-polsko-slowackie

 

https://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala/7,88025,25222829,trzy-projekty-na-polsko-slowackim-pograniczu-do-rozdysponowania.html

 

https://bielskobiala.naszemiasto.pl/ponad-15-mld-euro-dofinansowania-do-trzech-projektow/ar/c1-7347105

 

https://dziennikzachodni.pl/ponad-15-mln-euro-dofinansowania-do-projektow-edukacyjnych-w-wojewodztwie-slaskim-zdjecia/ar/c1-14437413

 

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C78678%2Cslaskie-dofinansowanie-do-polsko-slowackich-projektow-edukacyjnych.html

 

https://www.slaskie.pl/content/nowe-projekty-na-pograniczu-polsko-slowackim

 

https://ewt.slaskie.pl/czytaj/uroczyste_podpisanie_umow_o_dofinansowanie_projektow_edukacyjnych_interreg_polska__slowacja

 

https://www.us.edu.pl/uroczyste-podpisanie-umow-w-ramach-programu-wspolpracy-transgranicznej-interreg-polska-slowacja-2014