Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach

Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach

Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie i Medzilaborcach

w ramach projektu zmodernizowano nowoczesny dworzec autobusowy Zobacz projekt na mapie