Modernizacja połączeń komunikacyjnych w rejonie Svidnik, Stropkov i Jasło

Modernizacja połączeń komunikacyjnych w rejonie Svidnik, Stropkov i Jasło

Modernizacja połączeń komunikacyjnych w rejonie Svidnik, Stropkov i Jasło

w ramach projektu wyremontowano 15 km dróg przygranicznych Zobacz projekt na mapie