Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych

Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych

Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych

w ramach projektu zmodernizowano połączenie drogowe o długości 26 km Zobacz projekt na mapie