Modernizacja połączenia drogowego Prešov – Bardejov – Gorlice – uroczyste otwarcie inwestycji

obrazek W dniu 11 maja 2018 roku przedstawicielka   Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu   PLSK uczestniczyła ceremonii otwarcia nowego transgranicznego połączenia   drogowego pomiędzy   miejscowościami Prešov – Bardejov – Gorlice. Uroczystość odbyła się we wsi Raslavice po słowackiej stornie granicy, a    symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali między innymi: Pani Marta Maj Dyrektor ZDW Kraków, Pan Peter Kočiško – Dyrektor SÚC PSK, Pan Jozef Cvoliga – Dyrekotr urzędu PSK.

 Projekt stanowi kluczową inwestycją drogową   dla tego obszaru, a jego efekty w niedługim     czasie pozytywnie wpłyną na wzrost bezpieczeństwa podróżujących. Dodatkowo poprawa stanu   powierzchni skróci czas przejazdu pomiędzy sąsiednimi gminami.   Takie środki zwiększą mobilność osób zamieszkujących ten obszar, a   także wpłyną na rozwój turystyki i wzrost gospodarczy. Założenia   projektu na odcinku Prešov – Bardejov – Gorlice w liczbach   prezentują się następująco. W mieście Gorlice na długości 1,25 km wymieniono całość warstwy asfaltu oraz poszerzono odcinek Drogi Wojewódzkiej 977. Na dystansie 11 km od miejscowości Gładyszów aż do   przejścia granicznego PLSK dokonano kompleksowego remontu nawierzchni. Dodatkowo zainstalowano aktywne formy sygnału ostrzegawczego, zasilane energią odnawialną z nowoczesnych paneli słonecznych.

Po stronie słowackiej dokonano modernizacji trzech odcinków trasy: Raslavice – Janovce o długości 5,023 km, Bardejov – Kľušov - 1,933 km oraz Regetovka – Becherov - 1,65 km. W sumie prawie 9 km nowej nawierzchni. Zakres prac obejmował wymianę warstw asfaltowych, utwardzanie i naprawę poboczy, poprawę bezpieczeństwa poprzez uzupełnienie oświetlenia i budowę widocznych przejść dla pieszych.

obrazek

Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stornie internetowej programu oraz na stronach internetowych partnerów projektu:

- strona polska (partner wiodący):
https://www.zdw.krakow.pl/inwestycje/interreg/243-modernizacja-polaczenia-drogowego-presov-bardejov-gorlice.html

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/transport/szybsze-polaczenie-drogowe-miedzy-malopolska-a-slowacja 

- strona słowacka:
http://www.sucpsk.sk/media/files/pdf/PO-BJ-GO_web.pdf
 

obrazek