Muszyna, Kamenica, Lipany - wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego

 obrazek

 

Tereny nowosądeczyzny oraz Kraju preszowskiego, dzięki występowaniu łańcuchów górskich, mają duży potencjał turystyczny. Projekt odpowiada na niewystarczającą infrastrukturę poprzez połączenie pojedynczych obiektów po obu stronach granicy w szlak przyrodniczo-kulturowy. Trasa rowerowa ma długość 33,26 km, z czego około 20 km stanowią drogi z asfaltową nawierzchnią. Odnowiono również zabytki, które tworzą nowe możliwości spędzania czasu wolnego dla lokalnej społeczności i przyjezdnych.

Rozpoczęcie projektu
1.01.2017

Zakończenie projektu
31.10.2018

Kwalifikowalny budżet
835 884,27 €

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
689 440,26 €

Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców

Partner wiodący
Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna
ul. Rynek 31
33-370 Muszyna

 

Zrealizowane zadania w projekcie to: 

  • Odbudowa zabytkowego spichlerza z przeznaczeniem na "Dom Garncarza" wraz z ogrodem i małą architekturą w Muszynie
  • Oznakowanie tablicami informacyjnymi transgranicznego szlaku rowerowego przebiegającego z Muszyny do Lipan (13 tablic) wraz z jego rozbudową na trasie  Lipany - Kamenica,
  • Adaptacja przestrzeni biurowej na Centrum Informacji Turystycznej w Lipanach
  • Renowacja bramy wjazdowej zamku w Kamenicy wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych

 

Partnerzy: 

 

Multimedia:


    Muszyna, Kamenica, Lipany - wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego Muszyna, Kamenica, Lipany - wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego Muszyna, Kamenica, Lipany - wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego Muszyna, Kamenica, Lipany - wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego Muszyna, Kamenica, Lipany - wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego Muszyna, Kamenica, Lipany - wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego