Newsletter Związku Euroregion "Tatry"

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Newslettera Związku Euroregion "Tatry" poświęconego realizacji mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim.

W najnowszym wydaniu Newslettera Związku Euroregion "Tatry" można przeczytać o:

  • mikroprojektach wybranych do dofinansowania w 1. i 3. osi priorytetowej
  • działaniach w projektach parasolowych
  • pracach nad nową perspektywą finansową dla polsko-słowackiego pogranicza
  • 30-leciu programu INTERREG na naszym pograniczu

Link znajduje się tutaj: "Łączą nas Tatry"