Nowy raport z wdrażania programu

W myśl art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1059 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego, instytucje wdrażające programy mają obowiązek publikować kwartalne raporty z wdrażania programu.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem kwartalnym dotyczącym wdrażania programu w I kwartale 2024 roku.

Raport dostępny jest pod linkiem: link.