Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy  de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 (Dz.U.2019 poz. 838). Tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020.