Ochrona drewnianych cerkwi na międzynarodowym szlaku architektury drewnianej

Ochrona drewnianych cerkwi na międzynarodowym szlaku architektury drewnianej

Ochrona drewnianych cerkwi na międzynarodowym szlaku architektury drewnianej

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 419 852,67 euro