Ogłoszenie naboru kandydatów na ekspertów do oceny jakościowej małych projektów - Samorządowy Kraj Preszowski

Samorządowy Kraj Preszowski ogłosił nabór kandydatów na ekspertów do oceny jakościowej małych projektów w programie Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze kandydatów na stronie internetowej instytucji organizującej nabór: ogłoszenie o naborze  - kliknij tutaj.