Ograniczanie negatywnych skutków COVID-19: informacja dla beneficjentów

Szanowni Państwo,

nawiązując do treści przedstawionych w Komunikacie z 02.04.2020 w sprawie zasad realizacji projektów w związku z COVID-19, zachęcamy Państwa, tam gdzie to celowe i możliwe, do zastępowania stacjonarnych działań typu szkolenia, wydarzenia, spotkania itp. na rzecz form on-line, przy wykorzystaniu platform internetowych (wideokonferencje, webinaria), stron internetowych, mediów społecznościowych, itp. W przypadku udziału w zagranicznych targach, wyjazd na targi można zastąpić inną formą promocji, skierowaną do tej samej grupy docelowej. 

Przypominamy, jeśli w związku z COVID-19 są Państwo zainteresowani zmianą sposobu realizacji projektu na tzw. formy zdalne należy uprzednio skontaktować się z WST.  

Uwaga: mając na względzie okoliczność niezależną od beneficjenta, której nie można było przewidzieć na etapie przygotowywania projektu, wprowadzamy dodatkowo możliwość rezygnacji z realizacji wydatku, np. wynajem sali, catering wraz z przeznaczeniem środków na nowy wydatek, mający wprost związek z niwelowaniem negatywnego wpływu pandemii COVID- 19 na projekt, np. zakup dostępu do platform internetowych.