Otwarcie parku historycznego w Sękowej

W ramach projektu „Ocalić od zapomnienia – wzmacnianie dziedzictwa transgranicznego poprzez rewitalizację nekropolii I wojny światowej polsko-słowackiego pogranicza” w miejscowości Sękowa w województwie małopolskim powstał park historyczny wraz z wystawą poświęconą cmentarzom z I wojny światowej.

 

Po I wojnie światowej na polsko-słowackim pograniczu pozostały cmentarze, które stopniowo popadały w zapomnienie. Główną ideą jest przywrócenie pamięci o poległych w czasie wojny poprzez odtwarzanie zapomnianych mogił, publikacje, wystawę i organizowanie wydarzeń historycznych odbywających się w Sękowej oraz Niznej Polance na Słowacji.

 

W ramach projektu przeprowadzono remont 26 cmentarzy, w tym 12 na terenie gminy Sękowa i 14 na Słowacji.

 

Realizacja projektu „Ocalić od zapomnienia – wzmacnianie dziedzictwa transgranicznego poprzez rewitalizację nekropolii I wojny światowej polsko-słowackiego pogranicza” była możliwa dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

fot. Urząd Gminy Sękowa

 

    Otwarcie parku historycznego w Sękowej Otwarcie parku historycznego w Sękowej Otwarcie parku historycznego w Sękowej Otwarcie parku historycznego w Sękowej