Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Marceli Niezgoda przewodniczył pierwszemu posiedzeniu Komitetu Monitorującego programu Polska-Słowacja 2014-2020. Odbyło się ono 29 kwietnia 2015 r. w Starym Smokowcu na Słowacji.
Program Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 jest jednym z pierwszych programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Podczas spotkania przyjęto dokumenty umożliwiające dalsze prace nad wdrażaniem programu, w tym dokumenty dotyczące projektów flagowych, Strategię Komunikacji oraz poradnik dla beneficjenta z zakresu informacji i promocji.

obrazek

    Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego