Podpisano umowy o dofinansowanie Funduszu Małych Projektów

W dniu 28.08.2023 r. w Bielsku-Białej, podczas konferencji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pt. „Możliwości pozyskania Funduszy Europejskich na kulturę”, odbyło się oficjalne podpisanie umów na dofinansowanie Funduszu Małych Projektów dla Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

 

W ramach Funduszu Małych Projektów można realizować małe projekty o charakterze transgranicznym, skupiające się na turystyce przygranicznych regionów i współpracy mieszkańców obu państw.

Beneficjentami FMP w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 zostali:

  • Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska  - które będzie realizować projekt: „Twórcze pogranicze. Fundusz Małych Projektów w Euroregionie Karpackim”,
  • Stowarzyszenie Region Beskidy - które będzie realizować projekt: „INTERREG Beskidy PL-SK / INTERREG Beskydy PL-SK”,
  • Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością - które będzie realizować projekt: „Małe projekty – duże efekty pod Tatrami”,
  • Żyliński Kraj Samorządowy - który będzie realizować projekt: „Współpraca ponad granicami”,
  • Preszowski Kraj Samorządowy  - który będzie realizować projekt: „Razem na pograniczu”.

Poniżej galeria zdjęć z oficjalnego podpisania umów, na którym obecni byli m.in.: Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej RP, Lea Malá, Dyrektor Generalna, Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej oraz przedstawiciele beneficjentów Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

Fot. Wspólny Sekretariat Techniczny.

 

    Podpisano umowy o dofinansowanie Funduszu Małych Projektów Podpisano umowy o dofinansowanie Funduszu Małych Projektów Podpisano umowy o dofinansowanie Funduszu Małych Projektów Podpisano umowy o dofinansowanie Funduszu Małych Projektów Podpisano umowy o dofinansowanie Funduszu Małych Projektów Podpisano umowy o dofinansowanie Funduszu Małych Projektów Podpisano umowy o dofinansowanie Funduszu Małych Projektów Podpisano umowy o dofinansowanie Funduszu Małych Projektów Podpisano umowy o dofinansowanie Funduszu Małych Projektów Podpisano umowy o dofinansowanie Funduszu Małych Projektów Podpisano umowy o dofinansowanie Funduszu Małych Projektów Podpisano umowy o dofinansowanie Funduszu Małych Projektów