Dokument

Podręcznik dla beneficjenta - 17.02.2020

pdf 2.2 MB

17.02.2020 Komitet Monitorujący zatwierdził zmiany w Podręczniku beneficjenta - rozdział 6.3 Zmiany w projekcie oraz zmiany w Załączniku nr 14 „Zasady realizacji Projektów Parasolowych” – rozdział  1.1, 1.3 i 1.4.

10.12.2019 Komitet Monitorujący zaakceptował zmiany w Podręczniku Beneficjenta. W stosunku do poprzedniej wersji, zmienione zostały zapisy w rozdziałach: 3.3; 4.1.6; 4.1.9; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 6.2; 6.2.3.1. 

 

Załączniki (25)

ZAŁ. 1 Kwalifikowalni wnioskodawcy 3.04.2017.pdf

pdf 411 KB

Załącznik 2 - Umowa partnerska.docx

docx 131 KB

Zał 3. Wskaźniki produktu i rezultatu w poszczególnych osiach priorytetowych i metryki poszczególnych wskaźników produktu 06.09.2017.pdf

pdf 500 KB

ZAŁ. 4 Podręcznik analiz finansowych.zip

zip 4.71 MB

ZAŁ. 5 Pomoc de minimis i pomoc publiczna w Programie 09.04.2018.pdf.pdf

pdf 744 KB

ZAŁ.6 Węzły sieci transportowej 31.03.2016.pdf

pdf 941 KB

Zał. 7 Poradnik z zaresu informacji i promocji grudzień 2019

pdf 757 KB

ZAŁ_8.1. Zalecenie dot. zam. publicznych_28.06.2019

pdf 280 KB

ZAŁ. 9 Kryteria oceny_27.04.2017.pdf

pdf 931 KB

Zał 9.a. Kryteria oceny pomocy publicznej.pdf

pdf 450 KB

Zał_10a - Umowa o dofinansowanie

docx 213 KB

Zał_10b - Umowa o dofinansowanie projektu [pomoc publiczna]

docx 233 KB

Zał_ 10.7 - Porozumienie w sprawie powierzenia do przetwarzania danych osobowych

docx 123 KB

ZAŁ. 11 Procedura zgłaszania osób_SL_20.02.2018.pdf

pdf 618 KB

ZAŁ_11_1 Wniosek o nadanie_zmiene dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.docx

docx 32 KB

ZAŁ. 12 Zasady współfinansowania projektów 26.10.2016.pdf

pdf 333 KB

ZAŁ. 13 Wniosek ws zmian_decyzja WST.doc

doc 396 KB

ZAŁ. 13 Wniosek ws zmian_decyzja PW.docx

docx 343 KB

ZAŁ. 14 Zasady realizacji projektów parasolowych - 21.08.2020.pdf

pdf 503 KB

ZAŁ. 14.1 Umowa o dofinansowanie projektu parasolowego_27.06.2018.pdf

pdf 292 KB

ZAŁ. 14.1 Umowa o dofinansowanie projektu parasolowego_27.06.2018.docx

docx 193 KB

ZAŁ. 14.2 Umowa partnerska na realizację Projektu Parasolowego_06.08.2018.pdf

pdf 201 KB

ZAŁ. 14.3 Kryteria oceny projektów parasolowych.pdf

pdf 83 KB

ZAŁ. 15 Zasady specyficzne dla projektów trójstronnych 17.08.2017.pdf

pdf 486 KB

Rejestr zmian podręcznika_2017.pdf

pdf 919 KB