Załączniki (25)

ZAŁ. 1 Kwalifikowalni wnioskodawcy 3.04.2017.pdf

pdf 411 KB

Załącznik 2 - Umowa partnerska.docx

docx 131 KB

Zał 3. Wskaźniki produktu i rezultatu w poszczególnych osiach priorytetowych i metryki poszczególnych wskaźników produktu 06.09.2017.pdf

pdf 500 KB

ZAŁ. 4 Podręcznik analiz finansowych.zip

zip 4.71 MB

ZAŁ. 5 Pomoc de minimis i pomoc publiczna w Programie 09.04.2018.pdf.pdf

pdf 744 KB

ZAŁ.6 Węzły sieci transportowej 31.03.2016.pdf

pdf 941 KB

ZAŁ.7 Poradnik z zakresu informacji i promocji 31.03.2016.pdf

pdf 1.06 MB

ZAŁ_8.1. Zalecenie dot. zam. publicznych_28.06.2019

pdf 280 KB

ZAŁ. 9 Kryteria oceny_27.04.2017.pdf

pdf 931 KB

Zał 9.a. Kryteria oceny pomocy publicznej.pdf

pdf 450 KB

Zał_10a - Umowa o dofinansowanie

docx 213 KB

Zał_10b - Umowa o dofinansowanie projektu [pomoc publiczna]

docx 233 KB

Zał_ 10.7 - Porozumienie w sprawie powierzenia do przetwarzania danych osobowych

docx 123 KB

ZAŁ. 11 Procedura zgłaszania osób_SL_20.02.2018.pdf

pdf 618 KB

ZAŁ_11_1 Wniosek o nadanie_zmiene dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.docx

docx 32 KB

ZAŁ. 12 Zasady współfinansowania projektów 26.10.2016.pdf

pdf 333 KB

ZAŁ. 13 Wniosek ws zmian_decyzja WST.doc

doc 396 KB

ZAŁ. 13 Wniosek ws zmian_decyzja PW.docx

docx 343 KB

Zał.14_Podrecznik FMP_30.04.2018.pdf.pdf

pdf 1.09 MB

ZAŁ. 14.1 Umowa o dofinansowanie projektu parasolowego_27.06.2018.pdf

pdf 292 KB

ZAŁ. 14.1 Umowa o dofinansowanie projektu parasolowego_27.06.2018.docx

docx 193 KB

ZAŁ. 14.2 Umowa partnerska na realizację Projektu Parasolowego_06.08.2018.pdf

pdf 201 KB

ZAŁ. 14.3 Kryteria oceny projektów parasolowych.pdf

pdf 83 KB

ZAŁ. 15 Zasady specyficzne dla projektów trójstronnych 17.08.2017.pdf

pdf 486 KB

Rejestr zmian podręcznika_2017.pdf

pdf 919 KB