Podręcznik programu Interreg Polska − Słowacja 2021−2027

Publikujemy Podręcznik programu Interreg Polska − Słowacja 2021−2027 wraz z załącznikami. Jest to dokument obowiązujący dla wnioskodawców programu.