Wyniki X posiedzenia Komitetu Monitorującego programu

10-11 grudnia w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020. Podczas obrad, Komitet między innymi zatwierdził kolejne projekty drogowe do dofinansowania oraz plan działań informacyjno-promocyjnych na rok 2020.

 

Spotkanie otworzył Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego. Obradom przewodniczył Rafał Baliński, Przewodniczący Komitetu Monitorującego, wraz z Kataríną Mihaľovą, Współprzewodniczącą Komitetu.

W posiedzeniu uczestniczył także Tomáš Kašaj, Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie.

Podczas X posiedzenia:

Poniżej zdjęcia z wydarzenia: 

obrazek     obrazek    

obrazek     obrazek    

obrazek