Podsumowanie procesu konsultacji publicznych Prognozy oddziaływania na środowisko

Zakończyliśmy proces konsultacji publicznych Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim podsumowaniem.


Konsultacje publiczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 trwały od 30.07.2021 r. do 19.08.2021 r. Udostępniliśmy dla Państwa elektroniczny formularz w języku polskim i słowackim, który służył do zbierania uwag lub wniosków do Prognozy.

W trakcie procesu konsultacji społecznych Prognozy zorganizowaliśmy dwa spotkania konsultacyjne:

  • w Polsce odbyło się 13.08.2021 r. w formie webinarium on-line,
  • na Słowacji zaplanowano 12.08.2021 r. wersję stacjonarną wydarzenia.

Wzięli w nich udział zainteresowani rozwojem polsko-słowackiego pogranicza. Udostępniamy prezentacje ze spotkań:

Aktualnie nasi eksperci pracują nad odpowiedziami do uwag lub wniosków zgłoszonych w trakcie konsultacji publicznych. Efekty zobaczycie Państwo w podsumowaniu procesu konsultacji społecznych i końcowej wersji Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu.