Podsumowanie szkoleń dla wnioskodawców

W czerwcu Wspólny Sekretariat Techniczny wraz z Regionalnymi Punktami Kontaktowymi przeprowadził szkolenia dla wnioskodawców Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

 

W ramach szkoleń przeprowadziliśmy 7 spotkań, w których wzięło udział ponad 400 uczestników. Spotkania zorganizowaliśmy w Polsce i na Słowacji.

Szkolenia przeprowadzono w ramach priorytetów:

  • Priorytetu 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze, cel szczegółowy: wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych,
  • Priorytetu 2. Lepiej połączone Pogranicze, cel szczegółowy: rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępności do TEN-T oraz mobilności transgranicznej - działania związane z poprawą dostępu do atrakcji turystycznych o znaczeniu transgranicznym transportem publicznym i/lub innymi ekologicznie przyjaznymi środkami transportu poza miastami (elektromobilność),
  • Priorytetu 4. Współpraca instytucji i mieszkańców, cel szczegółowy: zwiększenie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych, w szczególności tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym terytorium i zainteresowanych stron.

W lipcu zapraszamy na szkolenie ze współpracy instytucjonalnej (Rzeszów, 6.07.) oraz szkolenie on-line dotyczące pomocy publicznej (10,11.07).

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Fot. Wspólny Sekretariat Techniczny

    Podsumowanie szkoleń dla wnioskodawców Podsumowanie szkoleń dla wnioskodawców Podsumowanie szkoleń dla wnioskodawców Podsumowanie szkoleń dla wnioskodawców Podsumowanie szkoleń dla wnioskodawców Podsumowanie szkoleń dla wnioskodawców Podsumowanie szkoleń dla wnioskodawców Podsumowanie szkoleń dla wnioskodawców Podsumowanie szkoleń dla wnioskodawców Podsumowanie szkoleń dla wnioskodawców