Polsko - słowackie Święto Konia - kolejna odsłona [video]

Ostatnią odsłoną cyklu filmów zrealizowanych przez Powiatowe Centrum Kultury w Nowym w ramach mikroprojektu pt.: "Polsko - słowackie święto konia" jest film pt. "Koń w tradycji i rzemiośle". O historii hodowli koni na pograniczu polsko - słowackim opowiada dr Maciej Baraniak - wykładowca akademicki, autor m.in. monografii "Sport w Zakopanem w okresie dwudziestolecia międzywojennego" i kilkunastu artykułów na temat historii kultury fizycznej. W 2017 roku opracował wniosek, na podstawie którego dokonano wpisu wyścigów kumoterek na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Jest założycielem i wiceprezesem Podhalańskiego Stowarzyszenia Jeździeckiego, hodowcą koni, sędzią Polskiego Związku Jeździeckiego i zawodnikiem powożenia sportowego. Wykład opatrzony jest bogatą dokumentacją zdjęciową i prezentuje bogatą wiedzę na temat historii konia na Podhalu i pograniczu słowackim.

Film jest kolejnym elementem mikroprojektu pt.: "Polsko - słowackie święto konia" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Kolejną odsłoną projektu będzie Wystawa Polsko Słowackie Święto Konia, która odbędzie się w dniach od 10 do 11 lipca w Ludźmierzu. Będą to dwudniowe zawody w powożeniu sportowym oraz zrywce drewna. Szczegóły już wkrótce.