Ponieważ rekomenduje się zastosowanie formuły konkursów architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych i urbanistycznych w celu wyłonienia najlepszego projektu koncepcyjnego na realizację części inwestycyjnej projektu - czy koszt przygotowania takiego projektu koncepcyjnego będzie kosztem kwalifikowanym?