Posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów

Informujemy, iż IV posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. o godzinie 10:00, w siedzibie Urzędu Żylińskiego Kraju Samorządowego, na ulicy Komenského 48 w Žilinie.

 

Głównym tematem posiedzenia będzie zatwierdzenie Wniosków o dofinansowanie mikroprojektów złożonych w ramach III naboru.