Posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Euroregionu Beskidy i Żylińskiego Kraju Samorządowego

Informujemy, że w dniu 9 kwietnia 2019 r. w Bielsku-Białej odbędzie się V posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Głównym tematem obrad będzie zatwierdzenie wniosków o dofinansowanie mikroprojektów złożonych w IV naborze w ramach projektu „MikroINTERREG PL-SK” realizowanego w partnerstwie Euroregion Beskidy-Żyliński Kraj Samorządowy.

Szczegóły