Posiedzenie Komitetu Monitorującego - 15 grudnia 2020 (on-line)

Informujemy, że 15 grudnia 2020 r. odbędzie się kolejne (XI) posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020.

 

Podczas posiedzenia omawiany będzie stan wdrażania programu, w tym także stan realizacji projektów parasolowych. Istotnym punktem spotkania będzie zaakceptowanie planu dotyczącego wykorzystania wolnych środków w poszczególnych osiach priorytetowych. 

Podsumowane zostaną działania informacyjno-promocyjne zrealizowane w 2020 roku. A pod głosowanie poddany zostanie Roczny plan działań informacyjno-promocyjnych w 2021 roku. 

Członkowie KM zapoznają się również z informacjami o stanie prac związanych w przygotowaniem nowego programu. 

O rezultatach posiedzenia i decyzjach podjętych przez członków KM poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej.