Poza granicami: Debaty śniadaniowe

Border Focal Point Network organizuje serię wydarzeń online „Beyond Borders: Breakfast Debates”. Ma na celu podkreślenie sposobów na ograniczenie przeszkód we współpracy transgranicznej, a także promowanie łączenia usług wzdłuż wewnętrznych granic UE.

 

Kolejna edycja odbędzie się 17 maja 2022 r. i będzie miała na celu zrozumienie, w jaki sposób regiony przygraniczne współpracują w zakresie przygotowania i reagowania na ryzyko katastrof naturalnych i przemysłowych.

Szczegóły na stronie: https://futurium.ec.europa.eu/en/border-focal-point-network/news/save-date-beyond-borders-breakfast-debates-disaster-risk-management-border-regions?language=pl

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu i śledzenia kolejnych debat.