Preszowski Kraj Samorządowy ogłasza nabór na mikroprojekty

 

Informujemy, że Preszowski Samorządowy Kraj uruchomił III nabór na dofinansowanie mikroprojektów realizowanych w ramach 3. osi priorytetowej Programu Interreg V-A Polska-Słowacja. Nabór został uruchomiony dla mikroprojektów indywidualnych w ramach 3 osi priorytetowej: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

Więcejna temat naboru w załącznonym pliku.