Preszowski Kraj Samorządowy: VIII. nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów

Preszowski Kraj Samorządowy we współpracy z Euroregionem Tatry oraz Żylińskim Krajem Samorządowym ogłasza VIII. nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.


Nabór jest uruchomiony dla:

 • 1. osi priorytetowej: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
 • 3. osi priorytetowej: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

W ramach VIII. naboru dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie mikroprojekty indywidualne. Mikroprojekt indywidualny - wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: min. 2 000,00 EUR, max. 50 000,00 EUR, maksymalna całkowita wartość budżetu mikroprojektu: 70 000,00 EUR.

Dostępna alokacja*:

 • 1. oś, WJT w Preszowie – ok. 22 215,21 EUR
 • 3. oś, WJT w Preszowie – ok. 31 433,80 EUR

* Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w ósmym naborze może ulec zwiększeniu, jeśli wystąpią oszczędności w mikroprojektach realizowanych w ramach poprzednich naborów.

Obszar wsparcia realizacji mikroprojektów:

 • po stronie polskiej obejmuje:
  • podregion nowosądecki: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat gorlicki, powiat limanowski, powiat nowosądecki,  miasto na prawach powiatu Nowy Sącz,
  • podregion oświęcimski: powiat chrzanowski, powiat olkuski,
  • podregion krakowski: powiat myślenicki z  wyłączeniem gminy Pcim.
 • po stronie słowackiej obejmuje:
  • Kraj Preszowski: Okres Stará Ľubovňa, Okres Bardejov, Okres Kežmarok, Okres Levoča, Okres Poprad (Kraj Preszowski) oraz Okres Spišská Nová Ves (Kraj Koszycki),
  • Kraj Żyliński: Okres Dolný Kubín, Okres Tvrdošín, Okres Ružomberok, Okres Liptovský Mikuláš.

Inne ważne informacje:

 1. Zakończenie rzeczowe mikroprojektu nie może przekroczyć daty 30.06.2022 r.
 2. Szczegółowe informacje  na temat  zasad i kryteriów wsparcia mikroprojektów w ramach Programu określają Podręcznik beneficjenta oraz Poradnik Mikrobeneficjenta dostępne na stronach www.po-kraj.sk; www.pwt.euroregion-tatry.eu.
 3. Najwcześniejszą możliwą datą rozpoczęcia mikroprojektu jest dzień następujący po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Rozpoczęcie realizacji mikroprojektu oznacza rozpoczęcie realizacji przez któregokolwiek z partnerów pierwszych zadań, które są zaplanowane w harmonogramie mikroprojektu.
 4. Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców prowadzone będzie w formie indywidualnych konsultacji po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania - lucia.macupova@vucpo.sk

Termin naboru i sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie od 24.01.2022 r. do 31.01.2022 r. do godz. 12:00 za pomocą Generatora wniosków i rozliczeń (www.e-interreg.eu) oraz w wersji papierowej. Decyduje data złożenia wersji papierowej do siedziby Preszowskiego Kraju Samorządowego.

Wszelkich informacji oraz indywidulanych konsultacji udziela:

Prešovský samosprávny kraj
Odbor projektového riadenia
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
tel: +421 51 7081 572
www.po-kraj.sk

Mgr. Lucia Mačupová
e-mail: lucia.macupova@vucpo.sk
tel: 051/7081 525
pokój: 429 IV. piętro