Program Interreg Polska - Słowacja na Europejskim Kongresie Samorządów

W dniach 6-7 marca odbył się VIII Europejski Kongres Samorządów w Mikołajkach. To platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

 

W ramach Kongresu przedstawiciele Centrum Projektów Europejskich przybliżyli Fundusze Europejskie i Programy Współpracy Interreg, w tym Program Interreg Polska - Słowacja. Na odwiedzających czekały materiały informacyjne wraz z publikacjami o polsko-słowackim pograniczu.

Dyrektor CPE, dr Leszek Buller uczestniczył w panelu dyskusyjnym pt. „Współpraca międzyregionalna na wschodniej granicy UE”, w czasie którego omówiono wpływ wojny na Ukrainie na rozwój przygraniczny oraz jak w obecnym czasie można wykorzystać projekty transgraniczne dla ożywienia współpracy społecznej i gospodarczej.

Europejski Kongres Samorządów przez ostatnie lata stał się jednym z najważniejszych miejsc spotkań i rozmów na tematy samorządowe w całej Europie.

 

stoisko Centrum projektów europejskich

 panel dyskusyjny

Odwiedzający stoisko CPE