Program na lata 2021-2027 nabiera kształtu

Grupa Robocza ds. przygotowania projektu programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 spotkała się online w piątek, 5 listopada 2021 r.

 

Grupa omówiła uwagi Komisji Europejskiej do projektu programu oraz uwagi z konsultacji publicznych.  

Komisja Europejska podkreśliła konieczność uwzględnienia kwestii zmian klimatu i mobilności transgranicznej (w tym elektromobilności) w projektach. Położyła także nacisk na transformację cyfrową, w szczególności na umiejętności cyfrowe osób pracujących w sektorze kultury i turystyki. 

Następnie Grupa zatwierdziła rozstrzygnięcie uwag do projektu programu z konsultacji publicznych i międzyresortowych. 

Nowością w programie będą konsultacje społeczne projektów z zakresu dziedzictwa i turystyki. Konsultacje pozwolą na włączenie m.in. mieszkańców i lokalnych organizacji w podejmowanie decyzji o kształcie projektów, tak by lepiej uwzględniać potrzeby pogranicza.  

Na kolejnym spotkaniu, w grudniu br., Grupa Robocza planuje zatwierdzić ostateczną wersję projektu Programu. Komisja Europejska otrzyma projekt Programu początkiem 2022 roku.