Program PL-SK 2021-2027 przyjęty przez Komisję Europejską!

Program Współpracy Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 został w całości zaakceptowany przez Komisję Europejską 26 września. Nadchodzi nowa perspektywa!

 

Program na lata 2021-2027 niesie ze sobą kilka zmian. Będziemy promować partycypację społeczną oraz zwracać uwagę na zgodność z inicjatywą Nowy Europejski Bauhaus. Dodaliśmy wymagania dotyczące gotowości projektów do realizacji, a także pozytywnego wpływu na wdrażanie zasad horyzontalnych UE.

Budżet nowego programu to 129,8 mln euro. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych.

Priorytety w nowym programie:

  • priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne pogranicze,
  • priorytet 2. Lepiej połączone pogranicze,
  • priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie pogranicze,
  • priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza.

Udostępniliśmy możliwość poszukiwania partnerów do projektu i prezentowania pomysłów na projekt. W ten sposób chcemy stworzyć przyjazną strefę wymiany kontaktów dla nowych beneficjentów.

Oferujemy indywidualne konsultacje koncepcji projektów do realizacji w ramach nowego programu. Będziemy je prowadzić telefonicznie, mailowo, w formie spotkań osobistych lub online.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych, gdzie będą pojawiać się najnowsze informacje związane z programem 2021-2027.