Promocja programu podczas konferencji "E-edukacja, czyli nauczanie w XXI wieku"

7 kwietnia 2022 r. w Hotelu Bristol w Rzeszowie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu "E-edukacja, czyli nauczanie w XXI wieku" zorganizowana przez Powiat Rzeszowski. Projekt realizowany był ze słowackim partnerem - Miastem Stropkov w ramach Osi Priorytetowej „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”.

 

Celem mikroprojektu była poprawa edukacji na obszarze powiatu rzeszowskiego i miasta Stropkov dzięki wspólnym działaniom w zakresie nabycia specjalistycznej wiedzy wśród kadry pedagogicznej na temat mediów społecznościowych oraz wymianie doświadczeń dla aktywizowania młodzieży z problemami społecznymi. Projekt ma przyczynić się do wsparcia pracy nauczycieli szkół specjalistycznych z obszaru pogranicza w zakresie pracy z uczniem w warunkach zapotrzebowania na pracę zdalną (tzw. e-edukacja).

Podczas wydarzenia dokonano prezentacji projektu i podsumowano realizowane w jego ramach działania. Uczestnicy mogli również zapoznać się z prezentacjami polskich i słowackich ekspertów na temat wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz mediów społecznościowych w zakresie edukacji, aktywizacji młodzieży z problemami społecznymi oraz promocji pogranicza. W trakcie konferencji odbył się również panel dyskusyjny z udziałem ekspertów z zakresu mediów społecznościowych w sferze edukacji oraz na rynku pracy.

W trakcie konferencji pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego w Rzeszowie promowali program i realizowane w jego ramach projekty.