Promocja programu podczas konferencji projektu w Rzeszowie

11 maja 2022 r. w Rzeszowie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Aglomeracje na obszarach transgranicznych EU” podsumowująca realizację mikroproprojektu „Silne aglomeracje – silne Karpaty” w ramach Osi Priorytetowej "Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza."

 

Podczas konferencji zaprezentowano m.in. efekty realizacji projektu i podkreślono znaczenie aglomeracji rzeszowskiej i preszowskiej na obszarze transgranicznym.

W wydarzeniu wzięli udział pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego w Rzeszowie. Szczegóły na stronie EWT Podkarpackie.