Protokół z I posiedzenia Komitetu Monitorującego

Zamieszczamy zatwierdzony przez przewodniczącego KM protokół z I posiedzenia KM, które odbyło się 20 października 2022 r. w Dolnym Kubinie.