Protokół z II posiedzenia Komitetu Monitorującego

Protokół z II posiedzenia Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja

10.12.2015r., Bielsko-Biała