Protokół z III posiedzenia Komitetu Monitorującego

Protokół z III posiedzenia Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja

31.03. – 01.04.2016, Žylina