Protokół z IV posiedzenia Komitetu Monitorującego

Protokół z IV posiedzenia Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja.