Przygotowanie programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 – informacja o planowanym zamówieniu publicznym 

Przygotowanie programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 – informacja o planowanym zamówieniu publicznym  W najbliższym czasie w biuletynie informacji publicznej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju ogłosimy zamówienie na przygotowanie programu Polska-Słowacja 2021-2027.

 

Zamówienie będzie obejmowało: 
• etap pierwszy - prace analityczne, m.in. analiza społeczno-gospodarcza obszaru wsparcia programu; 
• etap drugi - opracowanie programu zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskie, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych; 
• etap trzeci - wsparcie merytoryczne na etapie negocjowania przyjęcia programu przez Komisję Europejską. 


Ramowy harmonogram realizacji zamówienia: 
• etap pierwszy - do połowy marca 2020 r.; 
• etap drugi - do końca września 2020 r.; 
• etap trzeci - do końca czerwca 2021 r. 


Szacowana wartość zamówienia wynosi 308 027,83 złotych brutto. 


Zachęcamy do śledzenia strony internetowej biuletynu i składania kompleksowych ofert na przygotowanie programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.