Publikacja „15 lat programów Interreg w Polsce”

66 międzynarodowych projektów, 13 najbardziej aktywnych beneficjentów, piękne zdjęcia i ciekawe dane statystyczne znajdziecie w publikacji podsumowującej 15 lat realizacji programów Interreg w Polsce, przygotowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Album prezentuje najlepsze przedsięwzięcia z dziedzin takich jak: kultura, edukacja, środowisko, turystyka czy innowacyjne rozwiązania. Więcej na Serwisie Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.